Huvudmeny:

SPI-Halmstad


Gå till innehållet

Debattforum

ORGANISATION

Debattforum och
publicerade insändare
Vi har högt i tak - ordet är fritt!

Denna sida skall ge våra medlemmar, sympatisörer och eventuella kritiker, möjlighet att få vädra sin uppfattning om det politiska klimatet i Halmstad. Dessutom får SPI en chans att komma med egna synpunkter utan presscensur i och om publicerade inlägg i pressen, etc. För införande krävs att materialet undertecknas med namn eller signatur, samt telefonnummer så att vi kan styrka källans riktighet innan införandet. Vi tar tacksamt emot tips och förslag som kan förbättra vår hemsida, dess innehåll och ökar informationsvärdet för våra läsare. Vi ser gärna inlägg och artiklar från yrkesaktiva eller pensionerad

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Du som läser detta: Bli medlem!

Om du redan är medlem:
Anmäl Ditt intresse att aktivt deltaga i det politiska arbetet.

Hjälp oss att bli fler medlemmar och fler aktiva i SPI Välfärden Halmstad. !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ungdomsarbetslösheten
SPI´s motion om att tillsätta extra pengar under 2012 för att motverka ungdomsarbetslösheten kommer vad det verkar att vinna gehör!


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dessutom arbetar SPI för:

 • att vård och omsorg ska ges på samma villkor för hela befolkningen och vara offentligt finansierad.
 • att privata initiativ ska tillåtas konkurrera på samma villkor som den vård samhället erbjuder.
 • att antalet vårdplatser ökas, inte minst inom den psykiatriska vården.- att personalresurserna anpassas till behovet i alla former av seniorboenden
 • att minst en vårdcentral i varje kommun ska ha utbyggd speciaistlkompetens för åldersrelaterade sjukdomar.
 • att hemtjänsten byggs ut, och vårdtagarna och deras anhöriga ges ett rimligt inflytande över vilka uppgifter vårdgivarna ska utföra.
 • att läkare ska göra hembesök i varje närsjukvårdsområde.
 • att anhörigvårdare får avlastning, utbildning och förbättrad ersättning.
 • att tandvård självklart skall likställas med annan sjukvård och inrymmas i samma ersättningssystem.
 • att landstingen avskaffas och staten tar över ansvaret för sjukhusvården.
 • att kommunerna blir huvudmän för primärvård, barnavård, tandvård, och övrig närsjukvård och,
 • att en kraftfull utbyggnad sker av kommunens olika seniorboenden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De äldres- och barnens måltider.
Vi kommer att övervaka och arbeta för att våra seniorer på våra olika boendeformer kommer att få nyttiga, goda och näringsrika måltider till rimliga kostnader!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vädjan till medlemmar och sympatisörer i SPI Välfärden Halmstad
Vi måste bli fler och gärna yngre (50+) medlemmar ,och vi måste framför allt få fler Seniorer att visa, att de vill vara med och delta i vårt arbete att förbättra villkoren för pensionärerna.

Det räcker inte att vara medlem i en pensionärsförening och att i valtider rösta "Som man alltid gjort" på partierna som glömmer oss så fort valdammet har lagt sig! SPI Välfärden glömmer dig inte!

Under Alliansens mandatperiod har pensionärens pension minskat både i värde och i exakta kronor. Vi betalar mer skatt och jag kan ta min egen skatt som exempel. Den är 1 350 kronor mer i månaden än den som får lön.

 • Vi arbetar för bättre bostadsstandard i våra äldreboenden. C:a 15% har inte eget rum och inte heller dusch och toalett på rummet. Tänk Er själv i den situationen!
 • Vi arbetar för att anhörigstödet ska bli bättre,när den ena parten vårdar den andra.
 • Vi arbetar för rätt priser för den mat, som pensionären vill köpa, i äldreboenden, på restauranger i servicecentra eller vid hemleverans.
 • Vi arbetar för att maten ska hålla rätt näring och bra kvalité.
 • Vi arbetar för att få rätt service från hemvården när du bor hemma, som det är beslutat.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Du som läser detta: Bli medlem!

Om du redan är medlem:
Anmäl Ditt intresse att aktivt deltaga i det politiska arbetet.

Hjälp oss att bli fler medlemmar och fler aktiva i SPI i Halmstad. !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


FÄLT MED * MÅSTE SKRIVAS IN


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn