Huvudmeny:

SPI-Halmstad


Gå till innehållet


Känn er trygga med SPI Välfärden-Halmstad

Org.nr. 849202-1608

Vårt Plusgiro: 426 97 52-4

Vi finns även på

FaceBook

KLICKA PÅ LÄNKEN

Uppdaterad 2018-02-11

SPI Välfärden Halmstad, det Trygga Partiet är ett brett sakfrågeparti.


SPI Välfärden Halmstad, vänder sig till seniorerna som är pensionärer och samtidigt till alla er som avser att gå i pension framöver!

  • SPI Välfärden Halmstad, har på alla plan sökt samarbete och samförstånd med Pensionärsorganisationerna, PRO, SPF och SPRF, vilka säger sig vara ”politiskt obundna”, med resultatet att dessa med näbbar och klor sett till att medlemmarna inte röstar på SPI utan på sina respektive blocktilhörigheter. Man har till och med, hör och häpna, utan att vara politiska gett ut VALMANIFEST!


  • SPI Välfärden Halmstad, har genom åren deltagit i valen på alla nivåer, vi har välformulerade och välnyanserade Valmanifest/Valplattformar på vår hemsida www.spihalmstad.se


Vi tycker att även de små ”segrarna”, som t.ex. fria bussresor för Seniorerna har ett värde, upptill våra huvudfrågor om t.ex. Äldres Välfärd:

  • Vård och Omsorg är två olika proffesioner som kräver olika kompetenser


  • Välutvecklade boendealternativ, som vi kallar Trygga Trygghetsboenden anpassade till våra behov i det sena livets alla skeden! D.v.s. allt från trygga kvarboende i egen regi, via trygga trygghetsboenden, välbyggda och funktionella Vård- och Omsorgsboenden, Korttids- och mellanboenden och sist men inte minst boenden med trygghet och omvårdnad i livets slutskede


  • Vår huvudinriktning är och har alltid varit omsorgen om våra äldre medborgare!


  • Riksnivå jobbar vi stenhårt för att vinna gehör för att de första 10 000:- i månadspensionen skall skattebefrias, d.v.s. 120 000:- per år. Detta blir i ett första skede ett gott tillskott i våra sämst ställda pensionärers tillgängliga pengar.


  • I det längre perspektivet vill vi se ett helt nytt och framtidsorienterat pensionssystem.

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn