Huvudmeny:

SPI-Halmstad


Gå till innehållet

Kalendarium

ORGANISATION


Extra årsmöte i SPI Välfärden, Halmstad

Tisdagen den 22 augusti, kl 16:00
Karl den XI Äldreboende, Källegatan 3, Halmstad

Medlemmar i den tidigare styrelsen för SPI Välfärden, Halmstad har, i strid med partiets och avdelningens
stadgar, beslutat att registrera avdelningen i ett annat parti, Trygghetspartiet. SPI Riks Partistyrelse
har därför, vid möte 2:e augusti beslutat att utesluta samtliga medlemmar som deltog i detta
beslut om ”Partibyte”.

Följaktligen står avdelningen nu utan styrelse. Partistyrelsen har därför arbetat för att snabbt få en ny styrelse på plats i vår Halmstadsavdelning.

Frågan från Riksstyrelsen har gått till hedersordföranden i avdelningen,
Nils Axelsson som härmed kallar till
ett extra årsmöte för att avdelningen snabbt ska få en fungerande styrelse som kan föra en
bra äldrepolitik och lotsa avdelningen mot det viktiga valet 2018.

En viktig uppgift för den nya styrelsen blir att få igång avdelningens medlemsrekrytering och sprida vårt budskap.
Vi har också varit i kontakt med våra båda representanter i kommunfullmäktige som valt att
återgå i partiet med det klara målet att få slut på personmotsättningar och internt käbbel.

Förslag till interimsstyrelse
Bo Fridolph, ordförande
Arnold Gustavsson, sekreterare
Nils Axelsson, kassör

Nils Axelsson föreslås bli presidieordförande under det extra årsmötet och Bo Fridolph
föreslås bli presidiesekreterare. Göran Dandelo, partiledare föreslås bli biträdande
mötesordförande.

Det bör nämnas, att de uteslutna kontaktat våra medlemmar och avlyst detta möte, och de har till och med avbeställt vår möteslokal!
Medlemmarna kallas härmed och lokalen är bokad.

Detta extrainsatta årsmötes beslut gäller fram till nästa ordinarie Årsmöte våren 2018

Vi är på gång…, låt er ryckas med, var med att påverka din situation tillsammans
med landets pensionärer och blivande pensionärer! Det är tillsammans vi blir
starka och kan påverka

Välkomna till vårt extra Årsmöte år 2017

SPI Välfärden, Halmstad
Nils Axelsson
Hedersordförande


Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn